Nieuws | 17.03.2020

Rookmelders verplicht in woningen, huurwoningen en kamers

Rookmelders waren reeds langer verplicht bij;

  • Nieuwbouw
  • Alle woningen die renovatiewerken ondergaan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is
  • Huurwoningen
  • Studentenkamers
  • Woningen waarvoor een bijzondere sociale lening toegekend is

Sinds 1 januari 2020 moeten echter alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of een branddetectiesysteem beschikken - deze verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont. Belangrijk is dat de woning ook voldoende rookmelders moet hebben; een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) en kamerwoningen moeten verplicht op elke verdieping minimaal één rookmelder hebben. In kamerwoningen moet bovendien elke (studenten)kamer uitgerust zijn met een rookmelder.

Wonen-Vlaanderen raadt aan om rookmelders te plaatsen in alle ruimtes die zich bevinden tussen de slaapkamer en de (kortste) vluchtweg naar buiten.

Indien een woning niet voldoet aan de rookmelder(s)verplichtingen dan wordt ze als "niet-conform" beschouwd. In het geval van verhuring zal de woning dan geen conformiteitsattest kunnen verkrijgen en riskeert de eigenaar/verhuurder sancties.