Nieuws | 06.03.2019

Registratiebelasting meenemen doet u zo

Vorig jaar werd de belasting bij het aankopen van een woning - de registratierechten -  grondig hervormd. Een nieuw tarief werd ingevoerd van 7 procent voor de aankoop van een gezinswoning en het klein beschrijf verdween. Belangrijk is wel dat op nieuwbouw er nog steeds 21 procent BTW verschuldigd is (met in sommige gevallen een opsplitsing tussen de grond en de constructie). Wat echter niet verdween is de meeneembaarheid van de registratierechten. Via dit systeem kun je eerder betaalde registratierechten in mindering brengen bij de aankoop van een nieuwe woning. In deze nieuwspost proberen we dit systeem en zijn beperkingen samen te vatten.

Allereerst is er een plafond van €12.500 - dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd - en is het maximale bedrag aan registratierechten dat je kunt meenemen of in mindering brengen van de registratierechten op uw nieuwe aankoop.  Een tweede belangrijke opmerking is dat u nooit meer kunt meenemen dan u betaalde bij uw vorige woning. Als u bijvoorbeeld bij uw eerste woning €10.000 registratiebelasting betaalde is dit het maximum dat u kunt meenemen of in mindering brengen bij uw nieuwe aankoop.

Om van de meeneembaarheid te kunnen genieten zijn er ook enkele algemene voorwaarden verbonden; er moet een aankoop en verkoop plaatsvinden. Vanaf het moment van de akte voor de aankoop van uw nieuwe woonst heeft u een periode van twee jaar om uw eerste woning te verkopen en uw geld te recupereren. In het geval dat u verkoopt voor u de nieuwe woning koopt kunt u onmiddellijk van de meeneembaarheid genieten en worden de registratierechten die u eerder betaalde (tot maximaal het plafond) integraal in mindering gebracht. 

Een andere voorwaarde is dat u registratierechten moet hebben betaald op de eerste woning. Deze mag dus niet uw eigendom geworden zijn door een schenking of erfenis en u moet 18 maanden voor de verkoop van de oude woning in het huis of appartement gewoond hebben.  Tot slot moeten beide woningen in het Vlaams Gewest liggen.

Belangrijk is dat in het geval van een nieuwbouwwoning of appartement u ook kunt genieten van de meeneembaarheid van registratierechten maar enkel als er een opsplitsing is tussen grond en constructie en enkel en alleen voor het grond gedeelte.

Kort samengevat;

  • Plafond €12.500
  • Nooit meer meenemen dan u betaalde
  • Er moet een aankoop en verkoop plaatsvinden
  • Periode van twee jaar
  • Alleen als u registratierechten betaalde op de eerste woning
  • 18 maanden gewoond hebben in de eerste woning
  • Beide woningen in het Vlaams Gewest gelegen