Nieuws | 17.01.2019

Huis kopen per e-mail nu eindelijk mogelijk!

Sinds 20 oktober 2018 levert een e-mail voldoende juridisch bewijs bij de aankoop van een woning. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo beloofde de wetgeving aan te passen aan het digitale tijdperk nadat een eerder arrest van het Antwerpse Hof van Beroep in 2016 onzekerheid creëerde rond de rechtsgeldigheid van een e-mail voor de verkoop van een onroerend goed. 

In dit arrest oordeelde de rechter dat noch de koper, noch de verkoper met een e-mail kan bewijzen dat er een akkoord is tussen beide partijen. Het gevolg was een ware schok door de vastgoedsector want tot op dat moment rekende iedereen erop dat een e-mail een schriftelijk bewijs was. Reden te meer was dat het Gentse Hof van Beroep in 2013 nog had geoordeeld dat een sms wel het begin kon vormen van een schriftelijk bewijs. 

Met andere woorden; onduidelijkheid was troef voor alle betrokken partijen, zowel kopers, verkopers, makelaars als advocaten en rechters. Aan deze toestand is nu dus een einde gekomen door de nieuwe aangepaste wet. Hierdoor kunnen alle betrokken partijen terug tot (bindende) akkoorden komen op de snelste en meest efficiënte manier; per mail!

"Dit uitstekende nieuws maakt een einde aan de rechtsonzekerheid die vastgoedmakelaars lang hebben moeten doorstaan. Een rechter zal niet meer kunnen oordelen dat een verkoop niet meer per e-mail tot stand kan komen, en kan een e-mail dus niet meer weigeren als juridisch bewijs. De digitalisering maakt deel uit van ons dagelijks leven. We juichen initiatieven die transacties digitaal vriendelijk maken, waaronder deze wet, dan ook toe! Voortaan kan iedereen met een gerust hart per e-mail een akkoord over een woning sluiten."  Stefaan Leliaert, BIV-voorzitter.