Nieuws | 29.09.2021

Het is hommeles in villawijk Witte Burg in Oostduinkerke

Bron: Het Nieuwsblad 25/9/2021

Het is hommeles in villawijk Witte Burg in Oostduinkerke: daar botsen de plannen voor de bouw van een appartementsblok op protest. Vele bewoners plaatsten een protestbord met daarop Geen appartementen op de Witte Burg maar die plakkaten zijn donderdagnacht op mondaine wijze – met eengolfkar- weggehaald door onbekenden.

De protestborden stonden er als weerwerk tegen de plannen van bouwfirma Danneels om een appartementsblok met een hoogte van ruim 11 meter op te trekken op het perceel Witte Burg 53. Het gebouw zou bestaan uit drie bouwlagen en enkele ondergrondse garages. De plannen stuiten op protest, onder meer bij Eric Markey die zelf een vastgoedkantoor runt in Oostduinkerke.

“De betrokken partijen hebben de vergunningsvoorwaarden wel erg losjes geïnterpreteerd in hun eigen voordeel”, zegt de man. “Er staat dat er inderdaad zes wooneenheden, résidences jumelées, mogen worden gebouwd op het perceel,waarmee dus bedoeld wordt: zes aaneengesloten koppelwoningen. Naast elkaar, en niet in de hoogte uiteraard.”

Ziel verkocht

Markey vreest dat een mogelijke goedkeuring een onuitwisbaar precedent zou scheppen. “Stel dat dit project wordt goedgekeurd, dan is de ziel van Oostduinkerke verkocht. Voorheen werd appartementsbouw alleen toegestaan op de grote assen en ten noorden van de Albert I-laan. Straks kan het overal. Wie een villa koopt, kan er dus nooit meer zeker van zijn dat er in de toekomst geen appartementsblokken naastde deur komen te staan.”

De stedenbouwkundige vergunning werd onlangs afgeleverd. De gemeente moet nu binnen de dertig dagen nagaan of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is. Het openbaar onderzoek loopt tot 10 oktober.

“De politieke apathie hiertegenover stoort mij mateloos”, aldus nog Markey. “Ik heb mij lang koest gehouden, maar nu heb ik er genoeg van. Ik heb eenadvocatenkantoor in de arm genomen. Het behoud van de duinen, het strand én de residentiële wijken moet een prioriteit zijn voor een kustgemeente als de onze.”Schepen van Stedenbouw Dirk Dawyndt (Lijst Burgemeester) was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. Burgemeester Marc Van den Bussche roept op tot kalmte. “Er is nog niets beslist. Het is logisch dat we geen beslissingen zullen nemen die nadelig zijn voor de uitstraling van onze gemeente.”