Nieuws | 06.12.2019

Appartement aan zee fiscaal aftrekbaar

De hamvraag is of een appartement aan zee dat een vennootschap gratis ter beschikking stelt van haar bedrijfsleider een fiscaal aftrekbare beroepskost is. Doorheen de jaren is deze vraag een niet aflatende bron geweest voor discussies met de fiscus maar het hof van beroep van Gent velde recent - op 3 december - een belangrijk arrest waarin het oordeelde dat;

'de kosten in de vennootschapsbelasting afgetrokken kunnen worden, ook al gebruikt de bedrijfsleider het appartement alleen privé en nooit beroepsmatig. De argumentatie is dat elke investering van een vennootschap om waarde te creëren voldoet aan de voorwaarde voor fiscale aftrek. Een potentiële meerwaarde op lange termijn volstaat' - aldus fiscaal advocaat Thierry Lauwers.

Ja!

Algemeen is de voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid dat de kosten gemaakt moeten zijn om een belastbaar inkomen te behouden of verwerven. Het Hof van Cassatie velde vorige maand ook twee belangrijke arresten waarbij het hof stelde dat het volstaat dat er een eigen economisch belang is voor de vennootschap. Bijvoorbeeld omdat het appartement deels beroepsmatig wordt gebruikt of omdat het een deel uitmaakt van de verloning van de bedrijfsleider(s). Alleen vrijgevigheden die uitsluitend een derde - bijvoorbeeld de zaakvoerder - bevoordelen kunnen niet fiscaal in aftrek genomen worden.

Ontdek ons aanbod !